Συμμετοχή της κλινικής μας στο 6ο συνέδριο του European College of Sports and Exercise Physicians στο Παρίσι με τη διάλεξη του Δρ. Δημοσθένη Αλασεϊρλή στις 30/11 με θέμα “Biological or Clinical assessment of ACL graft”.