Συμμετοχή ειδικευομένων της κλινικής μας σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα έγχυσης κολλαγενάσης στη νόσο Dupuytren, στο νοσοκομείο San Giuseppe του Μιλάνου, με επιβλέποντα τον καθηγητή Pajardi.